راهنمای انتخاب توالت فرنگی

معیارهایی که برای انتخاب یک توالت فرنگی باید به آنها توجه داشت عبارتند از : سیستم تخلیه ، آکس تخلیه ، سیستم فلاش و بیده داخلی .
سیستم تخلیه

سیستم تخلیه ریزشی یا Wash Down Flushing System :

در این سیستم تخلیه ، آب از داخل مخزن به لبه های درونی کاسه توالت فرنگی روانه می شود و سپس از سوراخ هایی که که درون کاسه توالت فرنگی تعبیه شده اند ، به سمت پایین ریزش پیدا می کنند و عمل شستشو از بالا و از لبه های فرنگی به سمت پایین انجام می شود. عیب این سیستم تخلیه در آنست که حجم آب مصرفی آن نسبتا بالا می باشد.
سیستم تخلیه ریزشی

سیستم تخلیه گردابی یا Vortex Flushing System :

در این سیستم تخلیه آب از داخل مخزن توالت فرنگی به درون بدنه نشیمنگاه هدایت و از آنجا وارد کاسه فرنگی می شود و با عمل چرخش که به صورت گردابی می باشد عمل تخلیه انجام می شود. حجم آب مصرفی و زمان تخلیه در سیستم گردابی از سیستم ریزشی بیشتر می باشد ولی میزان صدا ایجاد شده در هنگام تخلیه از سیستم ریزشی کمتر است.
سیستم تخلیه گردابی

سیستم تخلیه واترجت یا Water Jet Flushing System :

این سیستم تخلیه از جدیدترین سیستم های تخلیه می باشد که از روش شوتینگ استفاده می کند. در این سیستم علاوه بر دارا بودن سوراخ های سیستم ریزشی ، آب از طریق کانالی به شوتینگی که در عمق کاسه قرار داده شده است ، هدایت می شود و سپس عمل تخلیه با فشار انجام می شود. به عبارت دیگر این سیستم از سیستم تخلیه ریزشی برای شستشوی کاسه توالت فرنگی و از سیستم شوتینگ یا پرتاب برای تخلیه کامل توالت فرنگی استفاده می کند. حجم آب مصرفی و زمان مورد نیاز برای تخلیه در این سیستم کمتر از مدل های قبلی است. علاوه بر اینها صدای کم در هنگام تخلیه از مزیت های دیگر این نوع سیستم می باشد. سیستم های شوتینگ دار معمولا از مکانیزم تخلیه دو زمانه استفاده می کنند.
سیستم تخلیه واترجت یا تک شوتینگ

سیستم تخلیه توربوجتTurbo Jet Flushing System :

این سیستم تخلیه نیز همانند سیستم تخلیه واترجت از مکانیزم شوتینگ یا پرتاب بهره می گیرد. تفاوت سیستم تخلیه توربوجت با سیستم تخلیه واترجت در مکانیزیم شستشوی کاسه توالت فرنگی می باشد. همانطور که گفتیم در سیستم واترجت شستشوی کاسه توالت فرنگی همانند سیستم ریزشی انجام می شود ولی در سیستم توربوجت علاوه بر سیستم شوتینگی که در کف توالت فرنگی تعبیه شده است در بالای کاسه نیز دو سیستم شوتینگ دیگر قرار داده شده است که باعث می شود عمل تخلیه در مدت زمان کمتر و با مصرف آب کمتر در مقایسه با دیگر مدل ها صورت پذیرد.
سیستم تخلیه توربوجت یا سه شوتینگ

سیستم تخلیه سوپرجت :

این سیستم تخلیه مانند سیستم تخلیه واترجت می باشد ، با این تفاوت که دهانه خروجی فرنگی هایی که مجهز به این نوع سیستم تخلیه هستند ، 8 می باشد. در حال حاضر فرنگی کاتیا مروارید مجهز به این سیستم است.
توالت فرنگی کاتیا مروارید


آکس تخلیه :

نکته دیگری که در هنگام انتخاب توالت فرنگی باید به آن توجه کرد ، آکس تخلیه یا آکس توالت فرنگی می باشد. به فاصله دیواری که قسمت پشت فرنگی به آن قرار می گیرد تا مرکز لوله فاضلاب ، آکس تخلیه گفته می شود. در هنگام خرید توالت فرنگی باید این اندازه را مد نظر داشته باشید. فرض کنید که محل مورد نظر شما برای نصب توالت فرنگی 28 سانتیمتر باشد ، در اینصورت شما توالت فرنگی هایی را می توانید انتخاب کنید که آکس تخلیه آنها از کمتر از 28 سانتیمتر باشند.
آکس توالت فرنگی

سیستم فلاش :

سیستم فلاش توالت فرنگی بیانگر میزان حجم تخلیه آب می باشد. توالت فرنگی هایی که مجهز به سیستم فلاش دو زمانه هستند در واقع قادر خواهند بود که در هنگام تخلیه آب ، حجم آب تخلیه شده را به دو صورت کم حجم و پر حجم تخلیه کنند.

بیده یا خود شور :

توالت فرنگی هایی که دارای سیستم خود شور یا بیده هستند درون کاسه آنها شیر آبی جهت شستشو قرار داده شده است. بعضی از مدل های توالت فرنگی موجود در بازار دارای دو نوع بیده دار و بدون بیده می باشند که در هنگام خرید باید به این مورد توجه داشته باشید.
توالت فرنگی بیده دار

منابع :

1-http://www.cordgroup.com

2-http://www.golsarfars.ir

توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل 2510
توالت فرنگی درجه1 خارجی
2510
مدل 2510
توالت فرنگی خارجی-درجه1
45,800,000
41,220,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل 2510
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
2510
مدل 2510
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
45,800,000
41,220,000
توالت فرنگی چینی درجه1 مدل 2510
توالت فرنگی درجه1 چینی
2510
مدل 2510
توالت فرنگی چینی-درجه1
37,800,000
35,910,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل G184G1
توالت فرنگی درجه1 توتی
G184G1
مدل G184G1
توالت فرنگی توتی-درجه1
28,000,000
25,200,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L506G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L506G
مدل L506G
توالت فرنگی توتی-درجه1
25,500,000
22,950,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L511G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L511G
مدل L511G
توالت فرنگی توتی-درجه1
25,500,000
22,950,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3053G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3053G
مدل L3053G
توالت فرنگی توتی-درجه1
22,500,000
20,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L184103G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L184103G
مدل L184103G
توالت فرنگی توتی-درجه1
20,500,000
18,450,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L184103RG
توالت فرنگی درجه1 توتی
L184103RG
مدل L184103RG
توالت فرنگی توتی-درجه1
20,500,000
18,450,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L806202G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L806202G
مدل L806202G
توالت فرنگی توتی-درجه1
20,000,000
18,000,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3056G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3056G
مدل L3056G
توالت فرنگی توتی-درجه1
19,900,000
17,910,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L867202G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L867202G
مدل L867202G
توالت فرنگی توتی-درجه1
19,500,000
17,550,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L867202RG
توالت فرنگی درجه1 توتی
L867202RG
مدل L867202RG
توالت فرنگی توتی-درجه1
19,500,000
17,550,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L608G
توالت فرنگی درجه1 توتی
L608G
مدل L608G
توالت فرنگی توتی-درجه1
18,500,000
16,650,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L771
توالت فرنگی درجه1 توتی
L771
مدل L771
توالت فرنگی توتی-درجه1
14,500,000
13,050,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L163 بیده دار
توالت فرنگی درجه1 توتی
L163 بیده دار
مدل L163 بیده دار
توالت فرنگی توتی-درجه1
14,000,000
12,600,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L322 بیده دار
توالت فرنگی درجه1 توتی
L322 بیده دار
مدل L322 بیده دار
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,650,000
11,385,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L110 بیده دار
توالت فرنگی درجه1 توتی
L110 بیده دار
مدل L110 بیده دار
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L163
توالت فرنگی درجه1 توتی
L163
مدل L163
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3045
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3045
مدل L3045
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L705
توالت فرنگی درجه1 توتی
L705
مدل L705
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L706
توالت فرنگی درجه1 توتی
L706
مدل L706
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3053
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3053
مدل L3053
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3063
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3063
مدل L3063
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L048
توالت فرنگی درجه1 توتی
L048
مدل L048
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L2192بیده دار
توالت فرنگی درجه1 توتی
L2192بیده دار
مدل L2192بیده دار
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L238بیده دار
توالت فرنگی درجه1 توتی
L238بیده دار
مدل L238بیده دار
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,500,000
11,250,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L435
توالت فرنگی درجه1 توتی
L435
مدل L435
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,000,000
10,800,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3038
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3038
مدل L3038
توالت فرنگی توتی-درجه1
12,000,000
10,800,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L100
توالت فرنگی درجه1 توتی
L100
مدل L100
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,500,000
10,350,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L186
توالت فرنگی درجه1 توتی
L186
مدل L186
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,500,000
10,350,000
توالت فرنگی مروارید درجه1 مدل سیلویا طبی
توالت فرنگی درجه1 مروارید
سیلویا طبی
مدل سیلویا طبی
توالت فرنگی مروارید-درجه1
11,434,000
10,747,960
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L2192
توالت فرنگی درجه1 توتی
L2192
مدل L2192
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L089
توالت فرنگی درجه1 توتی
L089
مدل L089
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L238
توالت فرنگی درجه1 توتی
L238
مدل L238
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L806
توالت فرنگی درجه1 توتی
L806
مدل L806
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L02
توالت فرنگی درجه1 توتی
L02
مدل L02
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L322
توالت فرنگی درجه1 توتی
L322
مدل L322
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L511
توالت فرنگی درجه1 توتی
L511
مدل L511
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L863
توالت فرنگی درجه1 توتی
L863
مدل L863
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,400,000
10,260,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3049
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3049
مدل L3049
توالت فرنگی توتی-درجه1
11,000,000
9,900,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L184
توالت فرنگی درجه1 توتی
L184
مدل L184
توالت فرنگی توتی-درجه1
10,500,000
9,450,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L320
توالت فرنگی درجه1 توتی
L320
مدل L320
توالت فرنگی توتی-درجه1
10,500,000
9,450,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L867
توالت فرنگی درجه1 توتی
L867
مدل L867
توالت فرنگی توتی-درجه1
10,500,000
9,450,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3056
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3056
مدل L3056
توالت فرنگی توتی-درجه1
10,500,000
9,450,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L104
توالت فرنگی درجه1 توتی
L104
مدل L104
توالت فرنگی توتی-درجه1
10,300,000
9,270,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L841
توالت فرنگی درجه1 توتی
L841
مدل L841
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,900,000
8,910,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L805
توالت فرنگی درجه1 توتی
L805
مدل L805
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,900,000
8,910,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L3062
توالت فرنگی درجه1 توتی
L3062
مدل L3062
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,900,000
8,910,000
توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل ZI2206
توالت فرنگی درجه1 خارجی
ZI2206
مدل ZI2206
توالت فرنگی خارجی-درجه1
9,850,000
8,865,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل ZI2206
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
ZI2206
مدل ZI2206
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
9,850,000
8,865,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L142
توالت فرنگی درجه1 توتی
L142
مدل L142
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,800,000
8,820,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L286
توالت فرنگی درجه1 توتی
L286
مدل L286
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,500,000
8,550,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L289
توالت فرنگی درجه1 توتی
L289
مدل L289
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,500,000
8,550,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L890
توالت فرنگی درجه1 توتی
L890
مدل L890
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,500,000
8,550,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L1021
توالت فرنگی درجه1 توتی
L1021
مدل L1021
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,500,000
8,550,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L1022
توالت فرنگی درجه1 توتی
L1022
مدل L1022
توالت فرنگی توتی-درجه1
9,500,000
8,550,000
توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل ZI2199
توالت فرنگی درجه1 خارجی
ZI2199
مدل ZI2199
توالت فرنگی خارجی-درجه1
9,200,000
8,280,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل ZI2199
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
ZI2199
مدل ZI2199
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
9,200,000
8,280,000
توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل MJ63
توالت فرنگی درجه1 خارجی
MJ63
مدل MJ63
توالت فرنگی خارجی-درجه1
9,100,000
8,190,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ63
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
MJ63
مدل MJ63
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
9,100,000
8,190,000
توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل MJ45
توالت فرنگی درجه1 خارجی
MJ45
مدل MJ45
توالت فرنگی خارجی-درجه1
8,980,000
8,082,000
توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل MJ58
توالت فرنگی درجه1 خارجی
MJ58
مدل MJ58
توالت فرنگی خارجی-درجه1
8,980,000
8,082,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ45
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
MJ45
مدل MJ45
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
8,980,000
8,082,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ58
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
MJ58
مدل MJ58
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
8,980,000
8,082,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L433
توالت فرنگی درجه1 توتی
L433
مدل L433
توالت فرنگی توتی-درجه1
8,900,000
8,010,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L434
توالت فرنگی درجه1 توتی
L434
مدل L434
توالت فرنگی توتی-درجه1
8,900,000
8,010,000
توالت فرنگی خارجی درجه1 مدل MJ66
توالت فرنگی درجه1 خارجی
MJ66
مدل MJ66
توالت فرنگی خارجی-درجه1
8,800,000
7,920,000
توالت فرنگی توتی درجه1 مدل L340
توالت فرنگی درجه1 توتی
L340
مدل L340
توالت فرنگی توتی-درجه1
8,800,000
7,920,000
توالت فرنگی بومرنگ درجه1 مدل MJ66
توالت فرنگی درجه1 بومرنگ
MJ66
مدل MJ66
توالت فرنگی بومرنگ-درجه1
8,800,000
7,920,000

toilets.ir

توالت فرنگی مروارید

توالت فرنگی گلسار فارس

توالت فرنگی چینی کرد

خرید توالت فرنگی

راهنمای خرید توالت فرنگی

نصب توالت فرنگی