نصب توالت فرنگی ، نصب شیرآلات بهداشتی ، نصب رادیاتور

مجموعه سرویسکار آنلاین در زمینه نصب لوازم لوکس بهداشتی ساختمان اعم از شیرآلات بهداشتی ، توالت فرنگی ، روشویی کابینتی ، فلاش تانک ، رادیاتور ، حوله خشک کن و دیگر تجهیزات بهداشتی ساختمان فعالیت خود را در سال 1397 با بهره گیری از متخصصین با تجربه در این زمینه شروع نموده است. هزینه تمام شده بسیار مناسب ، استفاده از متخصصین با تجربه ، منطقه بندی محدوده نصب ، سرویس دهی سریع از ویژگی های خاص سرویسکار آنلاین می باشد که به مشتریان گرامی این اطمینان را می دهد که انجام کارهای خود را به ما بسپارند.

روشویی کابینتی - 3010

روشویی pvc مدل 3010

29,800,000 ریال
28,012,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3013

روشویی pvc مدل 3013

29,150,000 ریال
27,401,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3012

روشویی pvc مدل 3012

27,850,000 ریال
26,179,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 85 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3018

روشویی pvc مدل 3018

27,300,000 ریال
25,662,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3011

روشویی pvc مدل 3011

26,500,000 ریال
24,910,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 73 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3017

روشویی pvc مدل 3017

26,500,000 ریال
24,910,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3014

روشویی pvc مدل 3014

26,450,000 ریال
24,863,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3015

روشویی pvc مدل 3015

25,050,000 ریال
23,547,000 ریال

عمق کابینت : 49 سانتیمتر / طول کابینت : 81 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3016

روشویی pvc مدل 3016

22,800,000 ریال
21,432,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3031

روشویی pvc مدل 3031

21,280,000 ریال
20,003,200 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 79 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3027

روشویی pvc مدل 3027

21,050,000 ریال
19,787,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3040

روشویی pvc مدل 3040

20,850,000 ریال
19,599,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 92 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3023

روشویی pvc مدل 3023

20,830,000 ریال
19,580,200 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2029

روشویی pvc مدل 2029

20,480,000 ریال
19,251,200 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2012

روشویی pvc مدل 2012

19,900,000 ریال
18,706,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3029

روشویی pvc مدل 3029

19,800,000 ریال
18,612,000 ریال

عمق کابینت : 39 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 35 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2010

روشویی pvc مدل 2010

19,600,000 ریال
18,424,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 100 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3026

روشویی pvc مدل 3026

19,600,000 ریال
18,424,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 98 سانتیمتر / عرض آینه : 85 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3025

روشویی pvc مدل 3025

19,500,000 ریال
18,330,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 92 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3021

روشویی pvc مدل 3021

19,010,000 ریال
17,869,400 ریال

عمق کابینت : 34 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3032

روشویی pvc مدل 3032

18,850,000 ریال
17,719,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3020

روشویی pvc مدل 3020

18,800,000 ریال
17,672,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2024

روشویی pvc مدل 2024

18,650,000 ریال
17,531,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2025

روشویی pvc مدل 2025

18,650,000 ریال
17,531,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3019

روشویی pvc مدل 3019

18,600,000 ریال
17,484,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2037

روشویی pvc مدل 2037

18,300,000 ریال
17,202,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 84 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2039

روشویی pvc مدل 2039

17,850,000 ریال
16,779,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 58 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2028

روشویی pvc مدل 2028

17,550,000 ریال
16,497,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3024

روشویی pvc مدل 3024

17,410,000 ریال
16,365,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2019

روشویی pvc مدل 2019

17,260,000 ریال
16,224,400 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2013

روشویی pvc مدل 2013

17,200,000 ریال
16,168,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 26 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2011

روشویی pvc مدل 2011

16,520,000 ریال
15,528,800 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2018

روشویی pvc مدل 2018

16,510,000 ریال
15,519,400 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2034

روشویی pvc مدل 2034

16,500,000 ریال
15,510,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2015

روشویی pvc مدل 2015

16,470,000 ریال
15,481,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2016

روشویی pvc مدل 2016

16,470,000 ریال
15,481,800 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2031

روشویی pvc مدل 2031

16,460,000 ریال
15,472,400 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2027

روشویی pvc مدل 2027

16,260,000 ریال
15,284,400 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3033

روشویی pvc مدل 3033

16,210,000 ریال
15,237,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2023

روشویی pvc مدل 2023

16,010,000 ریال
15,049,400 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2035

روشویی pvc مدل 2035

16,010,000 ریال
15,049,400 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 85 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 35 سانتیمتر / طول باکس : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2017

روشویی pvc مدل 2017

15,970,000 ریال
15,011,800 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2014

روشویی pvc مدل 2014

15,920,000 ریال
14,964,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2022

روشویی pvc مدل 2022

15,860,000 ریال
14,908,400 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2026

روشویی pvc مدل 2026

15,800,000 ریال
14,852,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2030

روشویی pvc مدل 2030

15,700,000 ریال
14,758,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2020

روشویی pvc مدل 2020

15,610,000 ریال
14,673,400 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2021

روشویی pvc مدل 2021

15,610,000 ریال
14,673,400 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2068

روشویی pvc مدل 2068

15,470,000 ریال
14,541,800 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2032

روشویی pvc مدل 2032

15,250,000 ریال
14,335,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 25 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2055

روشویی pvc مدل 2055

14,940,000 ریال
14,043,600 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2063

روشویی pvc مدل 2063

14,910,000 ریال
14,015,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2058

روشویی pvc مدل 2058

14,840,000 ریال
13,949,600 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2036

روشویی pvc مدل 2036

14,700,000 ریال
13,818,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2064

روشویی pvc مدل 2064

14,670,000 ریال
13,789,800 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2062

روشویی pvc مدل 2062

14,520,000 ریال
13,648,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2043

روشویی pvc مدل 2043

14,420,000 ریال
13,554,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2075

روشویی pvc مدل 2075

14,330,000 ریال
13,470,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2050

روشویی pvc مدل 2050

14,310,000 ریال
13,451,400 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2048

روشویی pvc مدل 2048

14,220,000 ریال
13,366,800 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2044

روشویی pvc مدل 2044

14,020,000 ریال
13,178,800 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3028

روشویی pvc مدل 3028

13,900,000 ریال
13,066,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 77 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2033

روشویی pvc مدل 2033

13,760,000 ریال
12,934,400 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2071

روشویی pvc مدل 2071

13,760,000 ریال
12,934,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2060

روشویی pvc مدل 2060

13,710,000 ریال
12,887,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 65 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2076

روشویی pvc مدل 2076

13,700,000 ریال
12,878,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2061

روشویی pvc مدل 2061

13,620,000 ریال
12,802,800 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2078

روشویی pvc مدل 2078

13,510,000 ریال
12,699,400 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2038

روشویی pvc مدل 2038

13,500,000 ریال
12,690,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 75 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3022

روشویی pvc مدل 3022

13,250,000 ریال
12,455,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2047

روشویی pvc مدل 2047

13,150,000 ریال
12,361,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2052

روشویی pvc مدل 2052

13,100,000 ریال
12,314,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2057

روشویی pvc مدل 2057

13,100,000 ریال
12,314,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 65 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2040

روشویی pvc مدل 2040

13,050,000 ریال
12,267,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2053

روشویی pvc مدل 2053

13,000,000 ریال
12,220,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2046

روشویی pvc مدل 2046

12,990,000 ریال
12,210,600 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 62 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2084

روشویی pvc مدل 2084

12,870,000 ریال
12,097,800 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2077

روشویی pvc مدل 2077

12,860,000 ریال
12,088,400 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2054

روشویی pvc مدل 2054

12,770,000 ریال
12,003,800 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2051

روشویی pvc مدل 2051

12,760,000 ریال
11,994,400 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2070

روشویی pvc مدل 2070

12,730,000 ریال
11,966,200 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2059

روشویی pvc مدل 2059

12,610,000 ریال
11,853,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3034

روشویی pvc مدل 3034

12,300,000 ریال
11,562,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2049

روشویی pvc مدل 2049

12,130,000 ریال
11,402,200 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 57 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2074

روشویی pvc مدل 2074

12,130,000 ریال
11,402,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2083

روشویی pvc مدل 2083

12,110,000 ریال
11,383,400 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2069

روشویی pvc مدل 2069

12,080,000 ریال
11,355,200 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2066

روشویی pvc مدل 2066

11,970,000 ریال
11,251,800 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2082

روشویی pvc مدل 2082

11,930,000 ریال
11,214,200 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2042

روشویی pvc مدل 2042

11,500,000 ریال
10,810,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2073

روشویی pvc مدل 2073

11,480,000 ریال
10,791,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2056

روشویی pvc مدل 2056

10,900,000 ریال
10,246,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2045

روشویی pvc مدل 2045

10,610,000 ریال
9,973,400 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2081

روشویی pvc مدل 2081

10,330,000 ریال
9,710,200 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2089

روشویی pvc مدل 2089

10,280,000 ریال
9,663,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2090

روشویی pvc مدل 2090

9,780,000 ریال
9,193,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 55 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 35 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2091

روشویی pvc مدل 2091

9,210,000 ریال
8,657,400 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2065

روشویی pvc مدل 2065

8,910,000 ریال
8,375,400 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 50 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2092

روشویی pvc مدل 2092

8,810,000 ریال
8,281,400 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 40 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 30 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2080

روشویی pvc مدل 2080

8,060,000 ریال
7,576,400 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2086

روشویی pvc مدل 2086

8,060,000 ریال
7,576,400 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2088

روشویی pvc مدل 2088

8,020,000 ریال
7,538,800 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2079

روشویی pvc مدل 2079

7,540,000 ریال
7,087,600 ریال

عمق کابینت : 25 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2085

روشویی pvc مدل 2085

7,540,000 ریال
7,087,600 ریال

عمق کابینت : 30 سانتیمتر / طول کابینت : 46 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 2087

روشویی pvc مدل 2087

7,500,000 ریال
7,050,000 ریال

عمق کابینت : 35 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3035

روشویی pvc مدل 3035

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3036

روشویی pvc مدل 3036

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3037

روشویی pvc مدل 3037

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی - 3038

روشویی pvc مدل 3038

0 ریال
0 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی