نصب توالت فرنگی ، نصب شیرآلات بهداشتی ، نصب رادیاتور

مجموعه سرویسکار آنلاین در زمینه نصب لوازم لوکس بهداشتی ساختمان اعم از شیرآلات بهداشتی ، توالت فرنگی ، روشویی کابینتی ، فلاش تانک ، رادیاتور ، حوله خشک کن و دیگر تجهیزات بهداشتی ساختمان فعالیت خود را در سال 1397 با بهره گیری از متخصصین با تجربه در این زمینه شروع نموده است. هزینه تمام شده بسیار مناسب ، استفاده از متخصصین با تجربه ، منطقه بندی محدوده نصب ، سرویس دهی سریع از ویژگی های خاص سرویسکار آنلاین می باشد که به مشتریان گرامی این اطمینان را می دهد که انجام کارهای خود را به ما بسپارند.

روشویی کابینتی مزو - lucas

روشویی کابینتی دیواری مدل lucas

29,650,000 ریال
26,981,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - florance

روشویی کابینتی دیواری مدل florance

29,600,000 ریال
26,936,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 92 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - belony

روشویی کابینتی دیواری مدل belony

27,000,000 ریال
24,570,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 114 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - romans

روشویی کابینتی دیواری مدل romans

25,100,000 ریال
22,841,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ronika wood

روشویی کابینتی دیواری مدل ronika wood

23,650,000 ریال
21,521,500 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ermia

روشویی کابینتی دیواری مدل ermia

23,500,000 ریال
21,385,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - queen

روشویی کابینتی دیواری مدل queen

22,500,000 ریال
20,475,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 96 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - venus

روشویی کابینتی دیواری مدل venus

22,250,000 ریال
20,247,500 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 82 سانتیمتر / عرض آینه : 64 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - narsis

روشویی کابینتی دیواری مدل narsis

22,000,000 ریال
20,020,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - valentino

روشویی کابینتی دیواری مدل valentino

21,400,000 ریال
19,474,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - delfi

روشویی کابینتی دیواری مدل delfi

20,000,000 ریال
18,200,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - natalie

روشویی کابینتی دیواری مدل natalie

19,550,000 ریال
17,790,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - julie

روشویی کابینتی دیواری مدل julie

19,500,000 ریال
17,745,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - otis

روشویی کابینتی دیواری مدل otis

18,740,000 ریال
17,053,400 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - kenzo

روشویی کابینتی دیواری مدل kenzo

18,500,000 ریال
16,835,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20.5 سانتیمتر / طول باکس : 55.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - beauty

روشویی کابینتی دیواری مدل beauty

18,500,000 ریال
16,835,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 86 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - calara پایه دار

روشویی کابینتی دیواری مدل calara پایه دار

18,000,000 ریال
16,380,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF18

روشویی کابینتی دیواری مدل AF18

17,950,000 ریال
16,334,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80-100 سانتیمتر / طول آینه : 50-76 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - araminta

روشویی کابینتی دیواری مدل araminta

17,500,000 ریال
15,925,000 ریال

عمق کابینت : 55 سانتیمتر / طول کابینت : 87 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 63 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - versay

روشویی کابینتی دیواری مدل versay

16,900,000 ریال
15,379,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 125 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - hermes

روشویی کابینتی دیواری مدل hermes

16,840,000 ریال
15,324,400 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 61 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - kine

روشویی کابینتی دیواری مدل kine

16,500,000 ریال
15,015,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ruby

روشویی کابینتی دیواری مدل ruby

15,860,000 ریال
14,432,600 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - clara

روشویی کابینتی دیواری مدل clara

15,720,000 ریال
14,305,200 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - artin

روشویی کابینتی دیواری مدل artin

15,450,000 ریال
14,059,500 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - dior

روشویی کابینتی دیواری مدل dior

15,200,000 ریال
13,832,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 85.5 سانتیمتر / عرض آینه : 47 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - sky

روشویی کابینتی دیواری مدل sky

14,800,000 ریال
13,468,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - eliza

روشویی کابینتی دیواری مدل eliza

14,560,000 ریال
13,249,600 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - rio

روشویی کابینتی دیواری مدل rio

14,500,000 ریال
13,195,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - verona

روشویی کابینتی دیواری مدل verona

14,480,000 ریال
13,176,800 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - elena

روشویی کابینتی دیواری مدل elena

14,300,000 ریال
13,013,000 ریال

عمق کابینت : 54.5 سانتیمتر / طول کابینت : 102 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ariana

روشویی کابینتی دیواری مدل ariana

14,200,000 ریال
12,922,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 42 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - emma

روشویی کابینتی دیواری مدل emma

14,110,000 ریال
12,840,100 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - casper

روشویی کابینتی دیواری مدل casper

13,990,000 ریال
12,730,900 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF25

روشویی کابینتی دیواری مدل AF25

13,900,000 ریال
12,649,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 69 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - rita

روشویی کابینتی دیواری مدل rita

13,650,000 ریال
12,421,500 ریال

عمق کابینت : 41.5 سانتیمتر / طول کابینت : 41 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - vensa

روشویی کابینتی دیواری مدل vensa

12,880,000 ریال
11,720,800 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - rolex

روشویی کابینتی دیواری مدل rolex

12,600,000 ریال
11,466,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF22

روشویی کابینتی دیواری مدل AF22

12,550,000 ریال
11,420,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - nova

روشویی کابینتی دیواری مدل nova

12,380,000 ریال
11,265,800 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - alfa

روشویی کابینتی دیواری مدل alfa

12,300,000 ریال
11,193,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF26

روشویی کابینتی دیواری مدل AF26

11,590,000 ریال
10,546,900 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - alto

روشویی کابینتی دیواری مدل alto

10,750,000 ریال
9,782,500 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF27

روشویی کابینتی دیواری مدل AF27

10,720,000 ریال
9,755,200 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - karen

روشویی کابینتی دیواری مدل karen

9,500,000 ریال
8,645,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 92 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 51.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - maya

روشویی کابینتی دیواری مدل maya

9,260,000 ریال
8,426,600 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - tulip

روشویی کابینتی دیواری مدل tulip

8,110,000 ریال
7,380,100 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF01

روشویی کابینتی دیواری مدل AF01

7,490,000 ریال
6,815,900 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 67 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو