نصب توالت فرنگی ، نصب شیرآلات بهداشتی ، نصب رادیاتور

مجموعه سرویسکار آنلاین در زمینه نصب لوازم لوکس بهداشتی ساختمان اعم از شیرآلات بهداشتی ، توالت فرنگی ، روشویی کابینتی ، فلاش تانک ، رادیاتور ، حوله خشک کن و دیگر تجهیزات بهداشتی ساختمان فعالیت خود را در سال 1397 با بهره گیری از متخصصین با تجربه در این زمینه شروع نموده است. هزینه تمام شده بسیار مناسب ، استفاده از متخصصین با تجربه ، منطقه بندی محدوده نصب ، سرویس دهی سریع از ویژگی های خاص سرویسکار آنلاین می باشد که به مشتریان گرامی این اطمینان را می دهد که انجام کارهای خود را به ما بسپارند.

روشویی کابینتی مزو - florance

روشویی کابینتی دیواری مدل florance

24,000,000 ریال
22,560,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 92 سانتیمتر / طول آینه : 88 سانتیمتر / عرض آینه : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - lucas

روشویی کابینتی دیواری مدل lucas

22,000,000 ریال
20,680,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - belony

روشویی کابینتی دیواری مدل belony

19,500,000 ریال
18,330,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 114 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ronika wood

روشویی کابینتی دیواری مدل ronika wood

19,500,000 ریال
18,330,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - narsis

روشویی کابینتی دیواری مدل narsis

19,000,000 ریال
17,860,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 75 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ermia

روشویی کابینتی دیواری مدل ermia

19,000,000 ریال
17,860,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - kenzo

روشویی کابینتی دیواری مدل kenzo

18,500,000 ریال
17,390,000 ریال

عمق کابینت : 51 سانتیمتر / طول کابینت : 91 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 55 سانتیمتر / عرض باکس : 20.5 سانتیمتر / طول باکس : 55.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - beauty

روشویی کابینتی دیواری مدل beauty

18,500,000 ریال
17,390,000 ریال

عمق کابینت : 38 سانتیمتر / طول کابینت : 86 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - romans

روشویی کابینتی دیواری مدل romans

18,500,000 ریال
17,390,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - queen

روشویی کابینتی دیواری مدل queen

18,000,000 ریال
16,920,000 ریال

عمق کابینت : 52 سانتیمتر / طول کابینت : 96 سانتیمتر / طول آینه : 102 سانتیمتر / عرض آینه : 49 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - valentino

روشویی کابینتی دیواری مدل valentino

17,500,000 ریال
16,450,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 107 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر / عرض باکس : 30 سانتیمتر / طول باکس : 110 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - delfi

روشویی کابینتی دیواری مدل delfi

17,000,000 ریال
15,980,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 83 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - julie

روشویی کابینتی دیواری مدل julie

16,300,000 ریال
15,322,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 110 سانتیمتر / طول آینه : 120 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - venus

روشویی کابینتی دیواری مدل venus

16,000,000 ریال
15,040,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 82 سانتیمتر / عرض آینه : 64 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF18

روشویی کابینتی دیواری مدل AF18

15,500,000 ریال
14,570,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80-100 سانتیمتر / طول آینه : 50-76 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - natalie

روشویی کابینتی دیواری مدل natalie

15,500,000 ریال
14,570,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - araminta

روشویی کابینتی دیواری مدل araminta

15,000,000 ریال
14,100,000 ریال

عمق کابینت : 55 سانتیمتر / طول کابینت : 87 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 63 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - calara پایه دار

روشویی کابینتی دیواری مدل calara پایه دار

15,000,000 ریال
14,100,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - otis

روشویی کابینتی دیواری مدل otis

14,900,000 ریال
14,006,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 69.5 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر / عرض باکس : 23.5 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - rio

روشویی کابینتی دیواری مدل rio

14,500,000 ریال
13,630,000 ریال

عمق کابینت : 50 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - elena

روشویی کابینتی دیواری مدل elena

14,300,000 ریال
13,442,000 ریال

عمق کابینت : 54.5 سانتیمتر / طول کابینت : 102 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - kine

روشویی کابینتی دیواری مدل kine

13,900,000 ریال
13,066,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - dior

روشویی کابینتی دیواری مدل dior

13,600,000 ریال
12,784,000 ریال

عمق کابینت : 44 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 85.5 سانتیمتر / عرض آینه : 47 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - hermes

روشویی کابینتی دیواری مدل hermes

13,500,000 ریال
12,690,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 61 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - versay

روشویی کابینتی دیواری مدل versay

13,500,000 ریال
12,690,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 125 سانتیمتر / طول آینه : 110 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - clara

روشویی کابینتی دیواری مدل clara

13,500,000 ریال
12,690,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ruby

روشویی کابینتی دیواری مدل ruby

12,500,000 ریال
11,750,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 63 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - sky

روشویی کابینتی دیواری مدل sky

12,200,000 ریال
11,468,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 63 سانتیمتر / طول آینه : 64 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - alfa

روشویی کابینتی دیواری مدل alfa

12,000,000 ریال
11,280,000 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - eliza

روشویی کابینتی دیواری مدل eliza

11,800,000 ریال
11,092,000 ریال

عمق کابینت : 46 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - ariana

روشویی کابینتی دیواری مدل ariana

11,800,000 ریال
11,092,000 ریال

عمق کابینت : 42 سانتیمتر / طول کابینت : 42 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 44 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - casper

روشویی کابینتی دیواری مدل casper

11,500,000 ریال
10,810,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 73 سانتیمتر / طول آینه : 90 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF25

روشویی کابینتی دیواری مدل AF25

11,200,000 ریال
10,528,000 ریال

عمق کابینت : 45 سانتیمتر / طول کابینت : 69 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 70 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - verona

روشویی کابینتی دیواری مدل verona

11,200,000 ریال
10,528,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 90 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF22

روشویی کابینتی دیواری مدل AF22

11,000,000 ریال
10,340,000 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - emma

روشویی کابینتی دیواری مدل emma

11,000,000 ریال
10,340,000 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 70 سانتیمتر / عرض آینه : 53 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - nova

روشویی کابینتی دیواری مدل nova

10,500,000 ریال
9,870,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 70 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 52 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF26

روشویی کابینتی دیواری مدل AF26

10,400,000 ریال
9,776,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 67 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - rita

روشویی کابینتی دیواری مدل rita

9,990,000 ریال
9,390,600 ریال

عمق کابینت : 41.5 سانتیمتر / طول کابینت : 41 سانتیمتر / طول آینه : 60 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - vensa

روشویی کابینتی دیواری مدل vensa

9,810,000 ریال
9,221,400 ریال

عمق کابینت : 41 سانتیمتر / طول کابینت : 54 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر / عرض باکس : 24 سانتیمتر / طول باکس : 54 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - artin

روشویی کابینتی دیواری مدل artin

9,800,000 ریال
9,212,000 ریال

عمق کابینت : 47 سانتیمتر / طول کابینت : 80 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - rolex

روشویی کابینتی دیواری مدل rolex

9,600,000 ریال
9,024,000 ریال

عمق کابینت : 43 سانتیمتر / طول کابینت : 59 سانتیمتر / طول آینه : 80 سانتیمتر / عرض آینه : 60 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - karen

روشویی کابینتی دیواری مدل karen

9,500,000 ریال
8,930,000 ریال

عمق کابینت : 53 سانتیمتر / طول کابینت : 92 سانتیمتر / طول آینه : 66 سانتیمتر / عرض آینه : 51.5 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - alto

روشویی کابینتی دیواری مدل alto

8,830,000 ریال
8,300,200 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 65 سانتیمتر / طول آینه : 61 سانتیمتر / عرض آینه : 40 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF27

روشویی کابینتی دیواری مدل AF27

8,700,000 ریال
8,178,000 ریال

عمق کابینت : 48 سانتیمتر / طول کابینت : 68 سانتیمتر / طول آینه : 79 سانتیمتر / عرض آینه : 59 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - AF01

روشویی کابینتی دیواری مدل AF01

7,490,000 ریال
7,040,600 ریال

عمق کابینت : 40 سانتیمتر / طول کابینت : 60 سانتیمتر / طول آینه : 67 سانتیمتر / عرض آینه : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - maya

روشویی کابینتی دیواری مدل maya

7,390,000 ریال
6,946,600 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 52 سانتیمتر / طول آینه : 69 سانتیمتر / عرض آینه : 50 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو - tulip

روشویی کابینتی دیواری مدل tulip

6,320,000 ریال
5,940,800 ریال

عمق کابینت : 36 سانتیمتر / طول کابینت : 45 سانتیمتر

روشویی کابینتی مزو